Intressant konferens om NSPA:s möjligheter och utmaningar

111212 geospecsDen 8 december arrangerades GEOSPECS stakeholder conference: Europe's Special Areas. En möjlighet för dialog om den omfattande forskningsstudie som görs för att visa på vad EU:s fonder givit för resultat och om det verkligen finns behov av stöd till olika regioner med särskilda omständigheter och i så fall på vilket sätt.

Delrapporten publiceras i mars och slutrapport kommer i juli för behandling av EU-kommissionen och Ministerrådet. Mikael Janson, Managing Director för North Sweden European Office, deltog i konferensen och den avslutande paneldiskussionen, med bland annat EU-kommissionens Sabrina Lucatelli, rörande Northern Sparsely Populated Areas (NSPA) möjligheter, utmaningar samt behov av de av EU-kommissionen föreslagna extra resurserna till NSPA inför kommande programperiod 2014-2020.

GEOSPECS (Geographic Specificities and Development Potentials in Europe) är ett forskningsprojekt, mellan 2010-2012, som syftar till att analysera regioner med geografiska särdrag i Europa. Dessa är bergsområden, öar, glest befolkade områden, kuster, gränsområden, de yttersta områdena samt de inre periferierna. En av de huvudsakliga ambitionerna med projektet är att stärka dialogen och kunskapsutbytet mellan områden med olika typer av geografiska särdrag. 

Läs mer om GEOSPECS här

/Hanna Högberg och Joel Larsson

12 Dec 2011 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information