Intresserad av hur det europeiska territoriella samarbetet fungerar?

111025 ETCUnder oktober månad har Generaldirektoratet för regionalpolitik gett ut publikationen European Territorial Cooperation: building bridges between people, som beskriver det europeiska territoriella samarbetet och dess tre programområden, gränsregionala samarbeten, transnationella samarbeten samt interregionala samarbeten. En genomgång av Europeisk gruppering för territoriellt samarbete och makroregionala strategier ges även, samt diskuteras vad vi kan vänta oss i framtiden inom detta område.

Framgångsrika exempel på territoriella samarbeten lyfts fram i publikationen, däribland Haparanda- Tornio samt Östersjöstrategin.

Är ni intresserad av att beställa ett exemplar kan ett mail skickas till regio-info@ec.europa.eu, med fullständig kontaktinformation samt vilket språk som önskas. Mer information finns här

En engelsk version av publikationen finns tillgänglig här

/Hanna Högberg och Joel Larsson

25 Okt 2011 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information