Norrbottensprojekt i final i RegioStars

Varje år belönas innovativa projekt som får stöd inom ramen för EU:s regionalpolitik. "RegioStars - Awards for Regional Innovative Projects" lanserades under 2007 och i år kommer prisutdelningen att hållas i Bryssel den 23 juni. 31 finalister tävlar i 5 kategorier. Bland finalisterna i kategorin för "nätverk och klusterinitiativ som stödjer regional tillväxt samt små och medelstora företags tillgång till globala marknader", finns Spaceport Sweden som arbetar för kommersialisering av rymdresor. Bakom rymdsatsningen i Kiruna står bl a Progressum, Rymdbolaget, ICEHOTEL, Swedavia, Kiruna kommun, Tillväxtverket, IRF, LTU, Rymdgymnasiet, Kiruna Lappland, Längmanska Företagarfonden och Norrskenet.

Norrbotten är även representerat i projektet NoCry-Northern Creative Youth som är finalist i kategorin att "förutse ekonomiska förändringar". Luleå tekniska universitet är partner i projektet. Det mest betydande resultat som framkommit av projektet är en online-tjänst för unga entreprenörer och inkubatorer att utveckla företag. Luleå kommun är även ledande partner i projektet Age makes no difference, som arbetar med de utmaningar som finns med en åldrande befolkning. Projektet är nominerat i kategorin för "bästa PR-foto av ett projekt som är delfinansierat av EU".
Det är nu möjligt att nominera projekt till RegioStars 2012. Om någon av följande frågor stämmer in på ert projekt kan ni lämna in en ansökan.

  • Genomför ni ett innovativt projekt och vill ni visa upp det som ett exempel av sitt slag i Europa?
  • Är du ansvarig för ett projekt med inriktning på innovation, hållbar utveckling, demografiska förändringar eller stadsutveckling?
  • Har du skapat en hemsida som talar om för allmänheten vilka projekt som stöds av EU:s regionalpolitik?

Besök RegioStars 2012 webbplats för att ladda ner ansökningsformuläret.

Ansökan ska lämnas in av den ledande förvaltningsmyndigheten tillsammans med de projektpartners som finns. Deadline är den 15 juli 2011.

/Nils Sandberg

28 Apr 2011 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information