NSPA Forum i Tromsö

Mer än 70 deltagare från tre länder samlades i vackra Tromsö 18-19 januari för att utbyta synpunkter och enas om NSPA:s svar på den femte sammanhållningsrapporten.

110119_nspaforum

Efter att värdinnan Pia Svensgaard, fylkesrådsordförande för Troms fylke, hälsat alla välkomna inleddes forumet med en presentation av den femte sammanhållningsrapporten som hölls av Ann-Kerstin Myleus, biträdande kommunikationschef på EU-kommissionens generaldirektorat för regionalpolitik.

Myleus förklarade processen, den femte sammanhållningsrapportens innehåll och tidsplanen för det fortsatta arbetet. Hon betonade också vikten av NSPA:s åsikter, speciellt med hänsyn till territoriell sammanhållning. Hon upprepade betydelsen av den lokala och regionala nivåns deltagande i utformandet av den framtida regionalpolitiken med hänvisning till kommissionären för regionalpolitik Johannes Hahns syn på regionalpolitik som den enda politiken som kan leverera resultat av Europa 2020-strategin genom gemensamt ledarskap.

-Vi hoppas kunna slutföra, finputsa detaljerna och fylla i luckorna tack vare era synpunkter, sa Ann-Kerstin Myleus.

Den andra dagen inleddes med att Eirik Sivertsen, norsk Stortingsledamot, gav sina synpunkter på den regionala nivån av den internationella politiken för Arktis. Även han betonade vikten av NSPA:s arbete och hoppades att de nationella regeringarna skulle bygga vidare på förhållandena till regionerna.

-NSPA kommer med nya idéer och främjar dialogen i denna viktiga del av Arktis, avslutade Sivertsen.

Thomas Westerberg från NSPA:s tjänstemannagrupp presenterade NSPA:s förslag till svar på sammanhållningsrapporten och Esko Lotvonen ledde den efterföljande diskussionen. Bra kommentarer på förslaget och givande diskussioner följde under båda dagarna i Tromsö. Svaret kommer att färdigställas och lämnas in till EU-kommissionens samråd om den femte sammanhållningsrapporten de kommande dagarna.

Allan Perttunen, direktör för North Finland EU Office, gav en översikt över arbetet i Bryssel och en tidsplan för det kommande arbetet. Forumet kom överens om att träffas igen till hösten och Kuopio erbjöd sig att stå värd för det mötet.

Ladda ner Ann-Kerstin Myleus presentation ( engelska | svenska)

Ladda ner Allan Perttunens presentation

/AG

27 Jan 2011 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information