Ny remiss Östersjöstrategin

Östersjön
Fotograf: Johannes Jansson/norden.org

Under hösten kommer en utvärdering av Östersjöstrategin att göras inom EU, var den står, vilka problem som funnits och hur den bör förändras framåt för att bli ett verkfullt verktyg för staterna runt Östersjön. Det är också en av det polska ordförandeskapets huvudfrågor som de nu börjat arbeta med efter att de den 1 juli tog över ordförandeklubban för EU från Ungern. Det började med att de redan före sitt formella tillträde frågade den kontaktkommitté som finns mellan EU-kommissionen och de regionala företrädarna för Östersjöländerna om våra synpunkter.

North Sweden är en av två företrädare i denna kommitté för svenska regioner kopplade till Östersjön. Efter en snabb remissomgång kunde vi medverka till att lämna in ett svar, även om inte alla regioner hade möjlighet att göra det på den korta tid som gavs. Det är ett underlag för en fortsatt dialog kring denna fråga, som sedan kommer att komma upp igen vid det årliga forumet om Östersjöstrategin, denna gång i Gdansk 25-26/10. Till det mötet skall iBSG (informal Baltic Sea Group) som var en aktiv plattform för framtagande av hela Östersjöstrategin och i vilken North Sweden var en av de ledande aktörerna, på förfrågan från EU-kommissionen ha tagit fram en ytterligare sammanställning som underlag för de kommande revideringar som det polska ordförandeskapet har som strävan att kunna lägga fram innan deras mandat går ut.

Under augusti kommer ett frågebatteri att komma ut med iBSG som avsändare för hemmaregionerna att svara på och skicka in till iBSG, så att det i sin tur kan sammanställas till ett antal kortfattade punkter för möjligheter och utmaningar i en fortsatt reviderad strategi på EU-nivå. Våra uppdragsgivare med intresse för Östersjöstrategin bör med andra ord se till att i görligaste mån vara med och svara på enkäten så att vi gör vår stämma hörd.

Ytterligare information: Mikael Janson, Sabine Mayer.

Läs tidigare nyheter om Östersjö-strategin här

/MJ

05 Jul 2011 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information