Resestipendier till Strasbourg 2011

Är du yrkesverksam journalist och intresserad av öka dina kunskaper om hur det går till när Europaparlamentet - EU:s enda direktvalda institution - debatterar, fattar beslut och stiftar lagar? Vill du följa debatt och omröstning i något speciellt ämne? Nu kan du söka ett resestipendium till någon av Europaparlamentets sessioner i Strasbourg för 2011. Du kan söka resestipendium till någon av följande sessioner: 14-17 februari, 7-10 mars, 4-7 april, 9-12 maj eller 6-9 juni.

Resestipendiet täcker kostnader för flyg i ekonomiklass och består dessutom av ett schablonbelopp för övriga kostnader (hotell, mat, transporter till och från flygplatsen, transporter i Strasbourg) på sammanlagt 360 euro. Stipendiet betalas ut på plats i Strasbourg. Du bokar dina biljetter och ordnar med hotellrum själv. Skicka in en fritt formulerad ansökan till Europaparlamentets informationskontor i Sverige, till e-postadressen epstockholm@europarl.europa.eu, där du anger vem du är, för vem du arbetar och helt kort varför du vill åka. Ange också vilken session du skulle föredra att åka på. Ansökningarna behandlas löpande.

Mer information om resestipendierna till Strasbourg

/AG

17 Jan 2011 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information