Vad kan TEN-T bidra med till de europeiska regionerna?

111111 hans dunder3Den 7 november anordnades konferensen TEN-T for Smart and Sustainable Development in the Regions, arrangerad av de polska regionerna, Regionkommittén samt den polska järnvägen. Syftet med konferensen var att presentera det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) och dess betydelse för integrerad utveckling av EU:s regioner och för Europa som helhet. Talare från olika europeiska regioner, EU-institutioner och andra organisationer var inbjudna för att ge sin syn på hur TEN-T ska finansieras, samt hur regionerna och miljön påverkas av TEN-T.

Bland de inbjudna talarna fanns Hans Dunder, infrastrukturstrateg från Sundsvalls kommun, som presenterade Green Highway, vilket är en så kallad grön korridor som går från Sundsvall till Trondheim. Längs denna sträcka finns nu möjligheten att resa miljövänligt, med laddningsstationer för el, biogas, etanol eller biodiesel och målsättningen för Green Highway är att vid 2020 vara helt fri från fossila bränslen.

En sammanfattning av konferensen hittar ni här

/Hanna Högberg och Joel Larsson

11 Nov 2011 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information