Cypern tar över ordförandeskapet

Den 1 juli tog Cypern över efter Danmark som ordförandeland i EU:s ministerråd. Det cypriotiska ordförandeskapets främsta prioritet kommer att bestå i att få till en överenskommelse gällande EU:s långtidsbudget för perioden 2014-2020. Långtidsbudgeten bestämmer allokeringen av summor som årligen ska gå till olika områden. För att få till en överenskommelse krävs att Cypern lyckas sammanfoga de olika uppfattningar som finns rörande budgeten, om den ska minskas och bli mer restriktiv eller om den ska öka samt om budgeten ska prioritera forskning eller jordbruk.

Förutom budgeten kommer det cypriotiska ordförandeskapet prioritera den fortsatta eurokrisen och EU:s utvidgnings- och grannskapspolitik.   

Vidare bestäms den politiska agendan i samarbete med den trio av ordförandeskapsländer som Cypern ingår tillsammans med Danmark och Polen. 

Läs mer om ordförandeskapet här

/Gabriel Henderson

04 Jul 2012 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information