Dialog om nästa strukturfondsperiod

Näringsdepartementet har öppnat Forum för strukturfonder, en webbportal för att utbyta erfarenheter och synpunkter om framtidens strukturfonder.

Diskussionen om hur sammanhållningspolitiken ska se ut under perioden 2014-2020 pågår för fullt på lokal, nationell och europeisk nivå. Syftet med forumet är att samla in synpunkter och skapa en mötesplats där en dialog mellan olika aktörer som arbetar med eller är intresserade av utformningen av de kommande strukturfonderna kan hållas.

För att delta i forumet, som är öppet mellan den 2 april och den 31 maj 2012, krävs det en registrering och alla inlägg klassificeras som offentliga handlingar. Drygt en vecka efter lanseringen är närmare 80 personer redan registrerade.

Ta del i diskussionen på Näringsdepartementets portal Forum för strukturfonder!

/Joel Larsson och Hanna Högberg

11 Apr 2012 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information