EER

Nominera årets entreprenörsregion (EER) till år 2014!

Europeiska entreprenörsregioner (EER) är ett projekt som belönar upp till tre regioner som arbetar framgångsrikt med entreprenörskap och kan uppvisa en framsynt och övertygande strategi på området. 

Nomineringsfönstret är öppet till den 28 februari 2013 och vinnaren utses av en jury från regionkommittén. Syftet med initiativet är att utveckla dynamiska, gröna och företagsamma regioner i Europa och bidra till genomförandet av Europa 2020-strategin och småföretagsakt för Europa (SBA). 

Läs mer om initiativet här

21 Nov 2012 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information