Erik Bergkvist

Fredagen den 5 oktober vid Conference of Peripheral Maritime Regions of Europes (CPMR) generalförsamling  valdes Erik Bergkvist in som ersättare i den politiska byrån. 

- Den här styrelsen är en av Europas viktigaste lobbyorganisationer och kommer ge oss en unik tillgång till information och möjlighet att påverka i väsentliga frågor, säger Erik Bergkvist (S), regionråd, Region Västerbotten.

CPMR är det gemensamma samarbetsorganet för Europas olika havskommissioner. Östersjökommissionen där Erik Bergkvist tidigare har varit ordförande, är en del av CPMR.

Den politiska byrån för CPMR leds av ordförande Jean-Yves LeDrian som även är försvarsminister i den nyvalda franska regeringen och Johannes Hahn, kommissionär för EUs regionalpolitik uttrycker att CPMR är "en spjutspets för mänsklig utveckling i Europa".

Ordinarie ledamot för Sverige i CPMRs politiska byrå är Annika Annerby Jansson, fullmäktiges ordförande i Region Skåne.

- I min roll som ersättare har Västerbotten en permanent plats i styrelsen och jag kan delta i arbetet och driva frågor på precis samma sätt som ordinarie ledamöter, säger Erik Bergkvist.

Styrelsen behandlar bland annat viktiga budgetfrågor och övriga tematiska områden som rör havsområden, exempelvis miljö, transporter och utveckling av de havsnära näringarna.

- Det här ger Västerbotten och norra Sverige nya och värdefulla kontaktytor och i Östersjökommissionen har Västerbotten tagit ansvar för utveckling av gröna näringar, men de ekonomiska frågorna är centrala och av yttersta vikt för Västerbottens framtida utveckling, säger Erik Bergkvist.

Källa: Region Västerbotten

Läs mer om CPMR här

05 Okt 2012 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information