EU får fredspriset

Flera medier har kunnat rapportera om att EU tilldelas Nobels fredspris. Enligt norska Nobelkommitténs ordförande Torbjörn Jagland får EU priset på grund av att ha "bidragit till fred och försoning i Europa".

- EU får priset i ett historiskt perspektiv men också för att markera att EU tar nya steg genom att förhandla med Kroatien, Serbien och Makedonien, enligt Jagland. 

North Sweden är Västerbottens och Norrbottens direktlänk till EU och arbetar med att skapa förutsättningar för regionens företag, akademi och offentlig verksamhet att agera framgångsrikt på EU-arenan för regional utveckling på hemmaplan.  Priset är ett kvitto på att det är viktigt att finnas på plats i Bryssel för att vara en del av dialogen i EU och påverka och driva frågor som har betydelse för regionen i det Europeiska samarbetet. 

Som regionala och lokala aktörer är North Swedens huvudmän de som i slutändan genomför många av de beslut som fattas inom EU. Detta förutsätter ett fungerande    samarbete mellan de europeiska, nationella, regionala och lokala nivåerna. 

/Johan Leymann

 

12 Okt 2012 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information