EU-finansiering

Sedan EU:s nya budgetförordning trätt ikraft från och med årsskiftet 2012/2013 väntas reformer som förenklar processen att söka medel från EU. 

EU-kommissionen har efter att budgetförordningen gick igenom arbetat fram en ny tillämpningsföreskrift som kommer att leda till en rad förenklingar. Bland annat kommer man i högre grad än idag söka anslag digitalt, enklare formulär och mycket annat. Man kommer också förkorta ledtiderna från handläggande av ärendendet till svar och utbetalning av medel. 

Kommissionen vill också gå vidare och förändringarna permanenta i de nya programmen mellan 2014-2020. 

Läs hela pressmeddelande från EU-kommissionen här

07 Nov 2012 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information