Europaforum Norra Sverige – De fyra nordligaste länens samarbete för att påverka EU

120404-EFNSDen 29-30 mars arrangerades det sjuttonde Europaforum Norra Sverige i Östersund och samlade över 200 deltagare. Under två dagar diskuterades, bland annat, EU:s framtida sammanhållningspolitik och hur regionerna framgångsrikt kan arbeta för att bidra till regional utveckling inom ramen för EU:s mål.

Europaforum Norra Sverige är en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå och talare på vårens forum var, exempelvis, Ann-Kerstin Myléus från Generaldirektoratet för regionalpolitik, näringsministern Annie Lööf (C) och Europaparlamentarikern Jens Nilsson (S).

Annie Lööf berättade om regeringens syn på den framtida sammanhållningspolitiken och hur man tänkte driva de pågående förhandlingarna. Sverige kommer att fortsätta driva en restriktiv linje, även om det kan påverka återflödet av EU-medel till Sverige. Den särskilda budgetposten för de glesbefolkade regionerna i norra Europa ser den svenska regeringen som positivt och på svenskt initiativ skickades ett brev till EU-kommissionen som resulterade i att den så kallade gleshetsbonusen finns med i förhandlingarna redan från början.

Åsa Möller, Europaforum Norra Sveriges rapportör för sammanhållningspolitiken, delar inte regeringens syn på en återhållsam EU budget.
- Sammanhållningspolitiken har varit och är mycket viktig för norra Sveriges utveckling. EU har genom sammanhållningspolitiken stärkt oss lokalt och regionalt att ta oss an och arbeta med vår egen region eller kommuns utveckling.

Åsa Möller får medhåll från Jens Nilsson.
- Den budgetrestriktiva hållningen som Sverige driver kommer att påverka återflödet till Sverige. Om EU:s budget ska minska kommer den inte minska på alla utgiftsområden. Jordbrukspolitiken och forsknings- och innovationsprogrammet är inte i riskzonen, utan det är sammanhållningspolitiken som får ta hela nedskärningen om EU:s budget måste minska, avslutar Jens Nilsson.

Norra Sverige flyttar in i förhandlingsrummen i Bryssel

- Nästa gång ses vi i Bryssel, avslutade Erik Bergkvist, Europaforum Norra Sveriges ordförande. Då flyttar vi rakt in i förhandlingsrummet i Bryssel. Vi ska vara med och påverka så att norra Sverige utvecklingspotential syns och beaktas i förhandlingsprocessen.

På Europaforum Norra Sverige antogs positionspapper om den kommande sammanhållningspolitiken, EU:s framtida investeringar i transport- och infrastrukturnätverken samt det framtida forsknings- och innovationsprogrammet. 

Läs mer om konferensen och positionspapperen här

/MB

04 Apr 2012 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information