European Public Affairs Award 2012

Medan EPA utmärkselsen går in i sitt femte år kommer individer och organisationer kunna nomineras och få erkännande för en utmärkande fråga eller kampanj som har bedrivits under det senaste året inom den europeiska offentliga förvaltningen.  Du kan lägga fram förslag inom följande kategorier:

- Årets bästa engagemang av en regional representation
- Årets kampanj
- Årets konsult
- Årets rådgivning
- Årets digitala/ online kampanj
- Årets in- house team
- Årets NGO
- Årets proffs inom den offentliga förvaltningen
- Årets rapport
- Årets handels- eller yrkesorganisation
- Årets stjärna 

Resultaten av årets utmärkelser och prisceremonin kommer att äga rum under EPA Awards middag på onsdagen den 14 november i Albert Hall, Bryssel.

Deadline för att lämna in nomineringar är fredagen den 21 september. 

För mer information klicka här

Eleanor Cooper

13 Sep 2012 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information