Eurostat 2012

Vilka regioner satsar mest på turism? Vilka regioner har den bästa vården? Vilka städers befolkning ökar?

121107 eurostat 2012I Eurostats (EU:s statistikkontor) regionala årsbok 2012 som hittar du svaren på dessa frågor och mycket mer. Denna publikation ger en bild av statistiska frågor i alla regioner i de 27 medlemsstaterna i EU, samt regionerna EFTA och kandidatländerna. I årsboken hittar du informativa kartor, diagram och tabeller m.m.

Dessa indikatorer presenteras för följande 11 ämnen: ekonomi, befolkning, hälsa, utbildning, arbetsmarknad, statistiken över företagsstrukturer, turism, informationssamhället, jordbruk, transport, vetenskap, teknik och innovation.

Tre speciella fokuskapitel ingår i denna utgåva där man tittar på europeiska städer och kustområden, medan publiceringen avslutas med en beskrivning av de metoder som används för att identifiera landsbygden och städerna

Läs den regionala årsboken här

/MB

07 Nov 2012 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information