EU:s finansministrar strök Sveriges land rekommendationer (2)

Kommissionens rekommendationer till Sverige om sänkning av lägstalönerna och översynen av anställningsskyddet ströks av EU:s finansministrar på midsommarafton. Orsaken till strykningen är att rådet tillkännager arbetsmarknadens parter som ansvariga för löneförhandlingar i Sverige och att statlig inblandning inte skulle vara i linje med det nationella systemet för lönebildningen.

 

Läs North Swedens tidigare nyhet om Sveriges rekommendationer.

Läs mer om landspecifika rekommendationer till Sverige.

 

04 Jul 2012 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information