Fånga EU:s temaår med foto och film

120302 Active ageingTvå foto- respektive filmtävlingar har precis dragits igång av partigrupper inom Regionkommittén och löper ut 15 maj respektive 30 juni 2012. Tävlingarna är båda inspirerade av Europaåret för aktivt åldrande och solidaritet mellan generationer 2012.

Fototävlingen Life 2.0 - Ready for a new start?, som arrangeras av partigruppen för det Europeiska socialdemokratiska partiet (PES), är den femte i raden och i år är temat aktivt åldrande. Syftet är att bekämpa fördommar kopplade till åldrande och lyfta fram åldrandet som en möjlighet att utvecklas och leva ett aktivt och hälsosamt liv. Tävlingen startade den 1 mars och sista dag att lämna in bidrag är 30 juni 2012.

Tävlingen riktar sig till amatörfotografer i åldrarna 18-108 år och tävlingsbidraget ska illustrera hur fotografen uppfattar äldre som en aktiv del av samhället och utvecklar sina potentialer.

Läs mer om och delta i tävlingen på PES:s tävlingshemsida

Partigruppen för Europeiska folkpartiet (EPP) i Europaparlamentet och i Regionkommittén arrangerar tillsammans filmtävlingen Solidarity between Generations som riktar sig till medborgare under 30 år i EU och Kroatien. Tävlingen går ut på att skapa en kort film på 60 sekunder som skildrar temat solidaritet mellan generationer. Sista dag att skicka in ett tävlingsbidrag är den 15 maj 2012.

För att delta och läsa mer om tävlingen gå till EPP:s tävlingshemsida

/Joel Larsson och Hanna Högberg

02 Mar 2012 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information