Första medborgarinitiativet har registrerats

120213 MedborgarinitiativDen 9 maj registrerades det första medborgarinitiativet, Broderskap 2020 - rörlighet, framsteg, Europa. Initiativet kommer från en kommitté av EU-medborgare från Österrike, Belgien, Ungern, Italien, Luxemburg, Rumänien och Spanien och syftar till att utöka EU:s utbytesprogram, så som Erasmus eller den europeiska frivilligtjänsten, för att bidra till ett enat Europa byggt på solidaritet mellan medborgarna.

Medborgarinitiativet, som infördes genom Lissabonfördraget 2009 och lanserades den 1 april 2012, har som syfte att öka den direkta demokratin inom EU. Detta innebär att EU-kommissionen, som tidigare hade initiativrätt på lagförslag, är nu formellt skyldig att ta ställning till förslag från allmänheten.

Initiativet föreslår tre åtgärder för att öka unga människors rörlighet inom EU:

  • EU-kommissionen bör avsätta större medel för utbytesprogram i framtiden, vilket så småningom ska uppgå till tio procent av EU: s budget.
  • Större ansträngningar bör göras för att erbjuda utbytesstudenter möjlighet till interkulturellt lärande genom att, exempelvis, erbjuda språkkurser samt kurser om värdlandets traditioner och historia.
  • Framsteg gällande unga människors rörlighet inom EU bör övervakas bättre, till exempel, via Eurostat eller Eurobarometer.

I enlighet med reglerna måste nu en miljon EU-medborgare skriva under initiativet senast åttonde maj 2013 för att EU-kommissionen ska ta ställning i frågan.

Läs mer om medborgarinitiativet och vilka regler som gäller på EU-kommissionens hemsida

Klicka här för att komma till Broderskap 2020:s officiella hemsida

Läs North Swedens tidigare nyhet om medborgarinitiativet:

Medborgarinitiativet- möjlighet att påverka EU:s politik

/Hanna Högberg och Joel Larsson

15 Maj 2012 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information