Kreativa Europa- nytt program för kultur och media

Den 23 november presenterade EU-kommissionen sitt nya förslag till program för kultur och media, Creative Europe (Kreativa Europa). Programmet bygger vidare på erfarenheten från de tidigare programmen för kultur och media men slår samman dessa eftersom den kulturella och kreativa sektorn står inför liknande utmaningar. Kultursektorn och den kreativa sektorn står för runt 4,5 procent av EU:s BNP och sysselsätter cirka 8,5 miljoner människor (3,8 procent av arbetskraften) och är därför en viktig källa till arbete och tillväxt. 

Det nya förslaget sammanslår de tidigare programmen Media Mundus och programmen för Media och Kultur till ett enda program. Kultursektorn och den kreativa sektorn står inför liknande utmaningar (såsom att få tillgång till kommersiella lån, globaliseringens effekter och den digitala övergången) och på grund av det har man valt att skapa ett övergripande ramprogram med separata åtgärder för respektive område. 

- Den här satsningen hjälper tiotusentals kultur- och filmarbetare att utnyttja den inre marknaden på bästa sätt och nå ut till en bredare publik i och utanför Europa, säger EU:s kulturkommissionär Androulla Vassiliou.

Den föreslagna budgeten på 1,8 miljarder euro innebär en ökning med 37 procent jämfört med nuvarande anslag. Det nya programmet föreslås fördela nära 500 miljoner euro respektive 900 miljoner euro till de två stora pelarna Kultur och Media (där Media Mundus kommer att ingå som en del av Media-åtgärden). Programförslaget Creative Europe föreslås också innehålla ett underprogram bestående av två delar: 

  • Ett finansieringsinstrument (financial guarantee facility) i samarbete med Europeiska investeringsfonden (EIF) som ska göra det möjligt för småskaliga verksamheter och små och medelstora företag att få tillgång till banklån på upp till en miljard euro. 
  • Stöd till studier, datainsamling och analys för att komma fram till innovativa sätt att hitta ny publik och nya företagsmodeller samt stöd till policysamarbete (60 miljoner euro).   

Förslaget om Kreativa Europa ska nu diskuteras i ministerrådet och Europaparlamentet som ska besluta om budgetramarna för 2014-2020. Den svenska regeringen är positiv till en tydligare koppling till Europa 2020-strategin samt ett starkare fokus på kulturella och kreativa näringar, men anser att budgeten för 2014-2020 bör minskas.

Läs mer om förslaget till Kreativa Europa här

Mer information om den svenska regeringens ståndpunkt hittar ni här

/Hanna Högberg och Joel Larsson

11 Jan 2012 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information