Navarra Internationellt pris för service till människor i behov av vård

Navarras regering utlyser nu tillsammans med Caja Navarra ett pris på 25 000 euro till personer och institutioner vilka genom forskning och innovationer förbättrat vården och livskvalitén för människor i behov av vård.

Priset är aktuellt för institutioner och personer som arbetar med att främja människors självständighet och förebygger beroendesituationer genom innovativa produkter och forskning som förbättrar livskvalitén för människor i behov av vård och utvecklar människors rättigheter.

Sista anmälningsdagen för att nominera en kandidat till priset är den 14 augusti 2012.

Klicka här för att läsa mer om priset och tillvägagångssätt för att delta

/Joel Larsson och Hanna Högberg

04 Jun 2012 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information