Samråd om utmaningar och möjligheter för havs- och kustturismen i EU

EU-kommissionen arbetar med att ta fram en ny strategi och nytt ramverk som syftar till att utveckla EU till ett av världens ledande turistresemål och havs- och kustturismen har utsetts till speciellt viktiga områden för att uppnå målen.

Med anledning av detta arbetar EU-kommissionen även med att ta fram en meddelande som tar fasta på det ekonomiska potential en hållbar havs- och kustturism kan bidra med, samt de utmaningar sektorn står inför. I förberedelserna för att ta fram meddelandet initierar Generaldirektoratet för havsfrågor och fiske (DG Mare) och Generaldirektoratet för näringsliv och företagande, ett offentligt samråd för att samla in synpunkter och åsikter allmänheten och intressenter.

Samrådet är öppet till den 9 juli 2012.

Gå till DG Mares webbplats för att delta i samrådet

/Joel Larsson och Hanna Högberg

18 Maj 2012 Näringspolitik

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information