Sommarpraktikant

Gabriel har just avlagt en internationell civilekonomexamen vid Umeå universitet. Han är intresserad av regional utveckling och företagande och har inom studierna inriktat sig på affärsutveckling och internationalisering. 

Han kommer att praktisera på NorthSweden över sommaren och en bit in i september. Gabriel tar vid efter Hanna och Joel och kommer hjälpa till att bevaka händelserna i Bryssel.   

- Det kommer bli intressant och lärorikt och jag kommer nog få värdefulla erfarenheter säger Gabriel.

 

18 Jun 2012 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information