Dina idéer kan förändra Europa

Måndagen den 23 september inleds månaden för EU:s inre marknad och i år ger EU alla möjligheten att komma med idéer, diskutera andras idéer, rösta och berätta om hur de vill förändra EU:s inre marknad. 

Under månadens fyra veckor kommer alla att ha möjlighet att göra sin röst hörd gällande/angående fyra olika teman inom EU:s inre marknad. De fyra temana är jobb, sociala rättigheter, banker och e-handel inom EU. Månaden för den inre marknaden är ett initiativ från Europaparlamentet, Europeiska kommissionen och andra EU-institutioner och pågår från den 23 september till den 23 oktober 2013. Inom ramen för initiativet kan medborgarna och EU:s beslutsfattare mötas online och diskutera framsteg som gjorts, utmaningar som kvarstår och idéer för framtiden. Evenemanget avslutas med en Euronews TV-debatt på Europaparlamentet i Strasbourg den 23 oktober.

För att göra din röst hörd gå in på http://www.yourideasforeurope.eu/sv och kom med idéer!

/Filip Ingelström

20 Sep 2013 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information