EU-kommissionen lanserar koalition för digitala jobb

EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso uppmanar Europas digitala företag, regeringar och utbildningssektorn att gå med i en bred koalition för att tillsätta de 900 000 arbetstillfällen som kommer skapas till 2015 i IT-sektorn.

- Den breda koalition vi lanserar i dag är ett viktigt led i strävandena att få Europas ekonomi på fötter igen och hjälpa några av Europas 26 miljoner arbetslösa att hitta ett arbete. De företag som i dag har anslutit sig till denna koalition är värda all uppskattning. Om vi tillsammans kan vända trenden och hitta kandidater till de allt fler lediga arbetsplatserna inom IKT-sektorn kommer vi att få se ett mycket större genomslag i hela ekonomin. Vi vill ge människor möjlighet att fylla de arbetsplatser som ska driva nästa IKT-revolution framåt, sa Barroso vid tillkännagivandet den 4 mars.

EU-kommissionen vill se utveckling inom följande områden:

  • Utbildning för digitala arbetsplatser - för att garantera att människor får de färdigheter som företagen behöver.
  • Rörlighet - för att hjälpa dem som har vissa färdigheter att komma dit där de behövs, och undvika brist respektive överskott på färdigheter i olika regioner.
  • Certifiering - för att göra det lättare att bevisa för en arbetsgivare vilka färdigheter personen har, oavsett ursprungsland.
  • Ökad medvetenhet - för att känna till att den digitala sektorn erbjuder givande och tillfredsställande karriärer.
  • Lära och lära ut på ett innovativt sätt - för att utvidga och förbättra våra utbildningssystem så att fler får de färdigheter som ger dem möjlighet att nå framgång.

Fler än 15 företag och organisationer har redan anslutit sig till koalitionen och redan har en plattform för e-lärande kallad Academy Cube skapats, även en utbildningsmodul för installatörer av intelligenta energinät har skapats.

Läs pressmeddelandet om koalitionen

/ Eric Lundvall

07 Mar 2013 Näringspolitik

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information