Europaveckan uppmärksammas i norra Sverige

Europaveckan i Norrbotten och Västerbotten arrangeras varje år i maj av Europa Direkt Västerbotten och Norrbotten. Syftet är att visa på EU:s betydelse för norra Sverige och lyfta fram aktuella och viktiga frågor i Europa, i år är det 6-8 maj som gäller. North Sweden uppmärksammar Europadagen och deltar i både Norr- och Västerbottens evenemang under europaveckan.

9 maj firas Europeiska unionens dag, även kallad Europadagen, då det var denna dag 1950 som Robert Schuman föreslog att kol och stålindustrin i Frankrike skulle samarbeta med den i Västtyskland för att bevara freden i Europa, något som senare bildade Kol och stålunionen och utvecklades till att bli Europeiska unionen

Europadagen firas runt om i Europa. I Stockholm uppmärksammas dagen den 6:e maj av flera arrangörer som sammarbetar. I Bryssel uppmärksammas dagen med Open Doors evenemanget med öppet hus vid EU- institutionerna.

Nedan följer några av de evenemang som Europa Direkt arrangerar i samband med europaveckan i Norrbotten och Västerbotten.

Europaveckan 2013 i Norrbotten

Tisdag 30 april

08.00-11.30 Europaparlamentariker Olle Ludvigsson besöker Piteå.

Halvdag där fokus kommer att ligga på arbetsmarknadsfrågor.

Måndag 6 maj

"Civilkurage och mod - att överleva som idealist i en hård värld", föreläsning av Brian Palmer, amerikansk antropolog och religionsvetare. År 2002 belönades han som Harvards bästa lärare i och med den mycket populära kursen om civilkurage och personligt ställningstagande. Han är nu verksam på Uppsala universitet och en flitigt anlitad föreläsare. Föreläsningen är på svenska.

Han kommer att hålla två föreläsningar för i huvudsak gymnasieelever och en lunchföreläsning på Luleå tekniska universitet.

Tisdag 7 maj

08.00 - 09.00 "Om lobbyismen i EU - så kan Norrbotten och Västerbotten påverka de dagsaktuella frågorna"

Plats: Elite Hotel Luleå

Med Mikael Janson, chef på North Sweden European Office i Bryssel.

Tisdag 7 maj

"Främlingsfientlighet och integration - vad kan vi lära av andra europeiska länder?"

Jasenko Selimovic är Statssekreterare hos integrationsminister Erik Ullenhaag och kommer att prata om ett ständigt aktuellt ämne som berör och engagerar många människor. Jasenko kommer att hålla två föreläsningar för i huvudsak gymnasieelever.

Onsdag 8 maj

"Att jobba för EU - något för dig?"

Petra Göransson, Universitets- och högskolerådet, och Kari Gardelin, EU-kommissionen.

Petra berättar om vägen till ett arbete inom någon av EU:s institutioner och Kari, som arbetat på EU-kommissionen sedan 2011, berättar om livet som EU-anställd i Bryssel.

De kommer att hålla en föreläsning för gymnasieelever och en lunchföreläsning för studenter på LTU.

Europaveckan 2013 i Västerbotten

Måndag 29 april

13.00-14.00 Radiodialog i Skellefteåradion. Olle Ludvigsson samtalar med Kommunalrådet Bert Öhlund, Leif Löfroth chef för enheten för arbetsmarknad samt Harriet Classon chef personalnämnden kring möjligheter till arbete i Västerbotten och EU. Vad ligger på kommunerna och vad gör vi inom EU, möjligheter och utmaningar.

Måndag 6 maj - onsdag 8 maj

Utställning och information "Dina möjligheter till arbete och studier i Europa" arrangerad av Europa Direkt, Eures i Skellefteå samt Eurodesk.

Måndag 6 maj

12.15 - 13.15 "Integration och arbete inom Europa".

Plats: Stadsbiblioteket Skellefteå

Lachene Chellig, Ordförande i föreningen Mångkulturellt Forum, talar på temat

Tisdag 7 maj

12.30 - 14.00 "Om lobbyismen i EU - så kan Norrbotten och Västerbotten påverka de dagsaktuella frågorna"

Plats: Stadsbiblioteket Skellefteå

Med Mikael Janson, chef på North Sweden European Office i Bryssel.

Onsdag 8 maj

12.30 ­- 14.00 "EU-medel inom skolan för att göra olika projekt"

Plats: Stadsbiblioteket Lärare och elever från skolor i Skellefteå ger sin bild av möjligheterna att genom EU-medel genomföra olika projekt för ungdomar, föreningar och skolor

Torsdag 9 maj

Europeiska ungdomsparlamentet Nord bjuder in ungdomar till firande av Europadagen vid Umeå Universitet.

10.30 - 12.00 "EU-medel för ungdomsprojekt"

Federico Matarelli, Europa Direkt Västerbotten håller ett seminarium och workshop vid Umeå Universitet kring programmet Unga på väg. Ungdomar mellan 15-30 år kan söka EU-medel ifall de vill engagera sig i någon aktivitet. Federico berättar hur samt hjälper dig att jobba fram en idé till ansökan.

För mer information om europaveckan kontakta Europa Direkt Norrbotten och Europa Direkt Västerbotten.

Stockholms evenemang den 6 maj

Evenemang i Bryssel

Mikael Janson föreläser i Luleå

/ Eric Lundvall

17 Apr 2013 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information