Ny ordförande för Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK)

Henri Malosse är utsedd till den 30:e ordföranden i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK). Malosse efterträder svenska Staffan Nilsson, delar synen på kommitténs framtida roll i EU, Malosse vill att EESK återigen blir en kraft att räkna med i den europeiska debatten.

"Det är kommitténs roll, på uppdrag av olika intressen som utgör vårt samhälle, att engagera sig i de övriga institutionerna om deras strategier och hålla dem till svars. Allmänheten kommer bara att kunna sätta sin tillit till oss igen om vi gör det här." Sa Malosse vid sitt första tal som ordförande.

Malosse är en 58 årig fransman och har varit medlem i EESK sedan 1995 och valdes till ordförande för arbetsgivaregruppen 2006. Han har skrivit mer än 50 olika rapporter och varit aktiv för så kallade SMF, små och medelstora företag.

Ordförandeperioden är 2,5 år och med sig tar Malosse vice ordförande Jane Morrice från Nordirland.

EESK är ett rådgivande organ i EU:s beslutsfattande som ska ta hänsyn till och bidra med civilsamhällets ståndpunkt vid beslut på vissa politiska områden. Kommittén består av representanter från främst arbetsgivarorganisationer och fackföreningar. 

Läs mer om EESK och ordföranden

/ Eric Lundvall

23 Apr 2013 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information