Nytt nummer av Panorama Magazine

Panorama Magazine ges ut av EU-kommissionen kvartalsvis och riktar sig till de som på olika sätt arbetar med regional utveckling.

Vårens utgåva är nummer 45 i ordningen och behandlar framförallt sammanhållningspolitiken som ett viktigt verktyg för Europas återhämtning från den ekonomiska krisen och skapa tillväxt igen.

Senaste numret behandlar även EU:s fredprogram, som syftar till att sammanföra de delade regionerna i Nordirland. Det finns även en artikel om städernas nyckelroll för Europa, samhällets motorer. Kommissionen har nyligen skapat en databas med goda exempel för stadsutveckling som en inspirationskälla för städer, myndigheter och andra intressenter.

130430 Panorama cover 45

Läs tidningen

/ Eric Lundvall

30 Apr 2013 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information