Sveriges kommuner och landsting mer miljövänliga

Sveriges kommuner och landsting har blivit mer klimatsmarta sedan 2009 till följd av en mer miljövänlig kollektivtrafik och en effektiviserad energiförbrukning. Resultaten återfinns i en rapport som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har publicerat i samarbete med Energimyndigheten.

En ökad användning av miljövänlig trafik
skl2012energi-5577Mellan 2009-2011 har användningen av miljövänliga fordon i kollektivtrafiken ökat påtagligt, genom användningen av fordon som drivs av förnybara drivmedel. Ökningen kan ses inom kommunernas och landstingens verksamheter men även inom privatpersoners användning av miljöbilar.

- Det här är frukten av ett metodiskt arbete med förnybar energi och energieffek­tivisering som många kommuner och landsting driver sedan flera år. Det finns en tydlig vilja att bidra till begränsad klimatpåverkan, säger Håkan Sörman, VD på SKL.

- När det gäller användningen av miljöbilar ligger man klart före samhället i övrigt. Det är positivt. Enligt EU:s energitjänstedirektiv ska kommuner och landsting vara föregångare i att effektivisera sin energianvändning, säger Energimyndighetens generaldirektör Erik Brandsma.

En ökad energieffektivisering i överlag
I rapporten står det beskrivet att kommunerna och landstingen har bidragit till energieffektivisering genom att minska energianvändningen i lokaler och bostäder. Mellan 2009 och 2011 sjönk terawattimmarna från 24.3 till 22.5 som delvis beror på energieffektiviseringen samt det varma klimatet under 2009.  

- Resultatet är även känsligt för ändringar i redovisningen hos större kommuner och landsting. Utvecklingen över tid får därför tolkas med försiktighet. Förhoppningen är att få se tydligare resultat under kommande år, säger Erik Brandsma.

Norrbottens län mer energieffektiv än Västerbottens län

Resultaten i rapporten visar generellt på en positiv utveckling inom landets kommuner och landsting, men stora skillnader kan finnas mellan olika regioner i Sverige. Detta beror främst på de olika förutsättningarna som finns. Norrbottens läns energieffektivisering i lokaler och bostäder samt andel av lokaltrafiken som drivs av förnyelsebara drivmedel är fler procentenheter bättre än Västerbottens som har väldigt höga andelar energiförbrukningen jämfört med övriga Sverige.


Läs mer i rapporten "Nyckeltal energi och klimat 2012"
Läs nyheten på SKL:s hemsida

/Eleanor Cooper

18 Jan 2013 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information