Umeå 2014 tilldelas pris av EU

Övervakningsjuryn för kulturhuvudstadsåret 2014 rekommenderar att Umeå och Riga tilldelas Melina Mercouri-priset för förberedelsearbetet.

- Jag vill ge bägge städerna en eloge för deras grundliga förberedelser. De europeiska kulturhuvudstäderna är ett av EU:s mest framgångsrika initiativ. I mer än 25 år har det här initiativet bidragit till nya jobb, stadsförnyelse, turism och långsiktig utveckling i de utvalda städerna. Jag önskar bägge kulturhuvudstäderna 2014 allt gott när de slutför förberedelserna inför något som jag är säker på kommer att bli ett mycket framgångsrikt år, säger kulturkommissionär Androulla Vassiliou.

Juryn för kulturhuvudstadsåret bevakar arbetet med förberedelserna inför övertagandet som kulturhuvudstäder 2014. Juryn anser att arbetet med förberedelserna gått väldigt bra och rekommenderar därför EU-kommissionen att tilldela städerna Melina Mercouri-priset. Priset är på 1,5 miljoner Euro och döpt efter initiativtagaren till europeiska kulturhuvudstäder, Melina Mercouri.

ecoc_logo_EN

Läs mer om priset på Umeå2014 hemsida
Läs EU-kommissionens pressmeddelande

/ Eric Lundvall

10 Jun 2013 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information