Är Övre Norrland Europas entreprenörsregion 2015?

Regionkommittén har för femte gången lanserat en tävling för att identifiera europeiska entreprenörsregioner (EER). EER är ett projekt som syftar till att identifiera och belöna regioner inom EU som visar en prov på främjande och innovativa entreprenörspolitiska strategier, oberoende av regionens storlek, ekonomiska resurser och befogenheter. De regioner som har de mest trovärdiga, framsynta visionerna och lovande planerna kommer att få utmärkelsen Europeiska entreprenörsregioner 2015.

EER siktar till att belöna och identifiera specifika regioner som har visioner gällande entreprenörskap och planer för att realisera dessa genom konkreta och mätbara åtgärder samt bidra till genomförandet av Småföretagandeakten i Europa. EER belönar de regioner som på ett optimalt sätt utnyttjar offentliga medel, oavsett storlek, rikedom och befogenheter. De regioner som har den mest övertygande strategi kommer att belönas med etiketten "Årets Entreprenörsregion". Syftet med initiativet är att skapa och främja dynamiska, miljövänliga och företagarvänliga regioner i Europa.

Som en del av regionen Övre Norrland kan aktörer i Norrbotten och Västerbotten ansöka om Europeiska entreprenörsregioner 2015. En av 2014 års europeiska entreprenörsregioner är Flandern, Belgien, och bland tidigare vinnare av EER finns Södra Danmark och Katalonien.   

Sista anmälningsdag för EER 2015 är 31 mars. Vinnarna anges den 25-26 juni i en prisceremoni.

Broschyren för EER.

Hur man gör för att ansöka.

För mer information kontakta  Mona Mansour på North Sweden.

/Filip Ingelström

21 Jan 2014 Näringspolitik

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information