CEMR publicerar rapport om strategier mot ungdomsarbetslöshet

Rådet för kommuner och regioner i Europa (CEMR) har presenterat en rapport om europeiska lokala myndigheters strategier för att motverka ungdomsarbetslöshet. Rapporten har tagits fram med anledning av EU-kommissioners uppmaning till medlemsstaterna att lägga fram sina nationella strategier för att tackla ungdomsarbetslöshet genom den så kallade ungdomsgarantin.

I rapporten lyfts flera framgångsrika exempel fram, där lokala och regionala myndigheter runt om i Europa hjälpt unga ut i arbetslivet genom exempelvis sammanlänkning av utbildning och arbete. Samtidigt visar rapporten att det finns många hinder för implementering av arbetsprogram för unga på lokal nivå.

Vad är ungdomsgarantin?
Ungdomsgaranti (Youth Guarantee) är en EU-rekommendation som beslutades om 2013. Garantin innebär att personer under 25 som förlorat sitt jobb, eller inte kan hitta ett jobb efter avslutat utbildning, ska erbjudas arbete, fortsatt utbildning eller någon typ av lärlingstjänst senast fyra månader efter att personen avslutat en utbildning eller blivit arbetslös. Erbjudandet ska anpassas till varje persons särskilda behov och situation, och kräver inte att man är inskriven på en arbetsförmedling.

EU-kommissionen menar att ungdomsgarantin är ett viktigt strategiskt instrument på den nationella nivån, men att det är på den regionala nivån där de verkliga insatserna sätts in och resultat levereras.

Läs mer om ungdomsgarantin här
Läs CEMR:s rapport här

/Åsa Fors

14 Mar 2014 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information