Dina åsikter i samråd kring rymdforskning

Lokala och regionala myndigheter ombeds att delta i en undersökning kring hur rymdobservationsprojektet Copernicus bäst kan användas i ett europeiskt sammanhang. Copernicus är ett rymdforskningsprojekt som initierats av EU-kommissionen för att samla in data kring bland annat jordens miljö och säkerhet. Enkätsvaren kommer att användas för att besluta vilka teman som kommer att prioriteras och lyftas under nästa års planerade informationsinsatser och seminarier. Det finns fortfarande chans att svara på enkäten trots passerad deadline.

Konsultationen tar ungefär 3 minuter och riktar sig uteslutande till lokala och regionala myndigheter.

Ladda hem informationsbladet om NERUS-projektet

Läs mer om projektet

Till enkäten

/Ludvig Cronqvist

16 Dec 2014 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information