Konferens om ojämlikheter inom hälsa i Europa

Den 18:e mars anordnade EU-kommissionen en konferens om ojämlikhet i hälsa. Diskriminering utifrån etnisk bakgrund, där romer är särskild utsatta, sexuell läggning, ålder och kön var i fokus. Europas befolkning ska kunna förvänta sig jämlik vård oavsett vilket medlemsland man befinner sig i.

Viviane Reding, EU-kommissionär för rättvisa, grundläggande rättigheter och medborgarskap inledde konferensen med att säga att hälsa måste ses som ett egenvärde och en grundläggande rättighet. Ett tydligt exempel där det finns stora förbättringsmöjligheter är hos Romerna, som lever i genomsnitt tio år kortare och har en betydligt högre barnadödlighet än EU:s genomsnitt.  Hon påpekade också potentialen att använda hälsodata för att rädda liv genom innovativa lösningar samtidigt som den personliga integriteten tas till hänsyn utifrån det nya dataskyddsdirektivet som just nu behandlas av Ministerrådet.

EU:s hälsokommissionär Tonio Borg fortsatte sedan med att prata om de olika stigman som finns inom hälso- och sjukvården; integration av romer, psykisk hälsa, patienträttigheter, HBTQ-frågor samt kroniska sjukdomar så som HIV. Även den grekiska hälsoministern Adonis Georgadis och den lettiska hälsoministern Ingrida Circene höll föredrag på konferensen. Utrymme gavs också till talare från Doctors of the world, en läkarorganisation och European patiens forum, en europeisk paraplyorganisation för patienter.

Ta del av programmet och videor från konferensen

/Jessica Wikström

21 Mar 2014 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information