Nu kan du ta del av höstens nummer av Panorama!

Höstens nummer av Panorama innehåller en rad intressanta reportage för att fira den 50:e upplagan av tidningen. Bland annat kan du läsa om den exklusiva intervjun med EU-kommissionären Johannes Hahn, som har arbetat med EU:s regionala politik, där han går igenom förändringarna i sammanhållningspolitiken under sin mandatperiod. Du kan även ta del av en djupgående artikel om den sjätte sammanhållningsrapporten som publicerades nyligen samt den senaste uppdateringen kring partnerskapsavtalen. Höstens utgåva ger också en återblick från höstens Open Days, europeiska veckan för regioner och städer i Bryssel, samt möjlighet för läsarna att dela sina synpunkter om hur Panorama kan utvecklas. Dessutom hittar du det vanliga urval av nyheter samt presenterade projekt från hela EU.

Panorama ges ut fyra gånger om året och översätts till 22 olika språk och riktar sig till regionala aktörer inom EU.

Klicka här för att ladda hem tidningen i PDF-format

/Erica Rönnqvist

18 Nov 2014 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information