Ordförande Italien

Italien fick 1 juli EU:s ordförandeklubba som varje halvår växlas mellan de 28 medlemsländerna. Tillväxt och sysselsättning står högst på det italienska ordförandeskapets dagordning. 

Det italienska ordförandeskapet kommer att sträva efter att placera tillväxt och sysselsättning i centrum för EU-politiken och att definiera en ekonomisk ram som kan stimulera strukturella reformer inom medlemsstaterna. Reala ekonomin, "industriell renässans", med särskilt fokus på små och medelstora samt energi-och klimatpolitik för 2030 kommer att vara i centrum för tillväxtinitiativ.

Italien väntas även föra upp migration på dagordningen under det kommande halvåret. I år har över 50 000 båtflyktingar kommit till Italien. Ordförandeskapet tros även trycka på för att stärka energisamarbetet och minska oberoendet av rysk gas. En av de största EU-frågorna under hösten är att enas om nya klimatmål för 2020 till 2030. Samtidigt har Italien har även ambitionen att anta hela telekompaketet till slutet av året och stärka det transeuropeiska transportnätverkets (TEN-T).

Trio sammarbete
Italien inleder ett så kallat triosamarbete där tre medlemsländer som innehar ordförandeskapet i rad samarbetar om att sätta EU-agendan. De andra två länderna i denna konstellation är Lettland och Luxemburg.

Italien, som tar över ordförandeskapet efter Grekland, har nu under sex månader framöver uppgiften att försöka medla mellan medlemsländer och EU-parlamentet i hundratals olika lagförslag. 

Läs mer på Italienska ordförandeskapets hemsida

Läs mer på Erupaparlamentets hemsida

/Martha Bahta

02 Jul 2014 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information