Partnerinvest Norr (1)

Partnerinvest Norr är med ett totalt investeringskapital på SEK 146 miljoner den tredje största fonden av totalt elva regionala fondprojekt i Sverige.

Partnerinvest Norr är ett regionalt riskkapitalbolag för Övre Norrland. Fonden är offentligt finansierad via EUs regionala utvecklingsfond (ERUF), Norrlandsfonden, ALMI Invest AB, ALMI Företagspartner Nord AB, Länsstyrelsen Norrbotten, Länsstyrelsen Västerbotten och Region Västerbotten. 

Fonden har varit verksam i fyra år och har varit i kontakt med 465 bolag som varit intresserade av externt ägarkapital. Hittills har fonden genomfört 65 transaktioner i 32 bolag vilka totalt tillförts SEK 348 miljoner varav SEK 122 miljoner från fonden, SEK 195 miljoner från privata investerare och SEK 31 miljoner från andra offentliga aktörer. 

Partnerinvest Norr investerar som minoritetsägare i bolag och alltid tillsammans med privat externt kapital i minst samma omfattning och på samma villkor. Bolagen som fonden går in i befinner sig antingen i tidig fas alternativt kan det handla om mer mogna bolag som planerar större satsningar. Fondens investering utgör inget stöd till bolaget utan sker på kommersiella villkor och det externa privata kapitalet garanterar att det sker på marknadsmässiga villkor. Fonden investerar mellan SEK 1 – 10 miljoner i varje bolag, i vissa fall upp till SEK 15 miljoner.

Fondens återstående kapital på SEK 20 miljoner kommer att investeras i bolag i Övre Norrland fram till och med 31 december 2014 då projektet Partnerinvest Norr avslutas.

Inför den nya strukturfondsperioden har styrelsen för fonden beslutat att söka kapital för ytterligare ett projekt som löper 2015-2021. Det formella beslutet om det kapital som fonden erhåller från försäljningen av sina portföljbolag skall återinvesteras i nya bolag fattas av de regionala finansiärerna. 

Tanken när Partnerinvest Norr bildades var att de satsade medlen skulle vara revolverande och att det kapital vi erhåller från försäljningen av våra portföljbolag skulle återinvesteras i nya portföljbolag. Det är dock de regionala finansiärerna (Länsstyrelsen i AC-län, Länsstyrelsen i BD-län, Region Västerbotten samt ägarna Norrlandsfonden och Almi Invest) som ska ta det formella beslutet om detta.
Inför den nya strukturfondsperioden har Tillväxtverket meddelat att nuvarande projektägare har möjlighet att söka kapital för ytterligare ett projekt. Styrelsen för Partnerinvest Norr har beslutat att ta den möjligheten och vi kommer således att söka ett ytterligare projekt som löper 2015-20

Läs mer om Partnerinvest Norrs verksamhet

För mer information kontakta: Ola Rönnqvist, VD & Fund Manager, Partnerinvest Norr, Storgatan 74, 941 32 Piteå. Tel: 070-663 69 70, e-post: ola@partnerinvestnorr.se

/Mona Mansour

 

13 Maj 2014 Näringspolitik

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information