Senaste numret av Panorama ute nu

Sommarens utgåva av tidningen Panorama, som berör regionala utvecklingsfrågor i EU, utkom i veckan. Detta nummer uppdaterar oss på partnerskapsavtalen (PA) som tecknats med de första medlemsstaterna för sammanhållningspolitiken 2014-2020 där extra fokus läggs på hur Danmark har gått tillväga inför undertecknandet av avtalen. EU-kommissionär Johannes Hahn berättar även om World Urban Forum inom FN:s program för boende och bebyggelse, UN-HABITAT, som hölls i år i Medellín i Colombia. ”Den sjunde upplagan av World Urban Forum (WUF7) i Medellín inriktades på att bekämpa ojämlikhet och främja delaktighet, som anses vara nyckelfaktorerna för en hållbar stadsutveckling.”

Panorama ges ut på fyra gånger om året och översätts till 22 olika språk och riktar sig till regionala aktörer inom EU.

För att läsa fullversionen av tidningen följ denna länk

/Ludvig Cronqvist

12 Sep 2014 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information