Sportens potential för tillväxt under European Sport Forum 2014

Den 1-2 december arrangerade EU-kommissionen European Sport Forum 2014 i Milan (Italien) där man tog tillfället i akt att diskuterade det nya ramverket för EU:s sportpolicy. Bland deltagarna fanns företrädare från internationella och europeiska idrottsförbund, Olympiska kommittéen, europeiska och nationella idrottsorganisationer samt övriga idrottsrelaterade organisationer och aktörer. Syftet med seminariet var att främja diskussion och utbyta idéer om vad som kan åstadkommas under de kommande åren. Tibor Navracsics, EU-kommissionär för utbildning, kultur, ungdomar och sport, talade under konferensen om de strukturer som har åstadkommits för samarbete och dialog mellan medlemsstaterna inom sportverksamhet. Navracsics berättade bland annat om hur sportverksamhet kan bidra till tillväxt, innovation och arbetsmöjligheter.

EU:s långsiktiga arbete för sport
Sportverksamhet blev en morot för EU:s konkurrenskraft i och med Lissabonfördraget och har fått fler efterföljande initiativ, till exempel genom 2011 års Communication on sport, som har bidragit till att forma den politiska agendan för sport i EU. Sedan 2011 har priorteringar inom sport fastställts i EU:s långsiktiga arbetsplan för idrott. Detta första genomförande av en sportslig arbetsplan i EU räknas som ett steg i rätt riktning för att utnyttja den ekonomiska dimensionen av sportverksamhet och för samspelet mellan sport och samhälle. Under konferensen lyftes de framsteg som skett att förhindra problematiken inom sport, såsom uppgjorda matcher och doping. Till exempel har den nya World Anti-doping Code etablerats för att skapa globala, gemensamma värderingar för sportutövande och som har haft en gynnande betydelse för Europa. Det nya sportinriktningen på Erasmus+-programmet, EU:s program för utbildning, yrkesutbildning och sport, har erbjudit en finansieringsalternativ som syftar till att främja EU:s utveckling inom sport.

EU-kommissionens prioriteringar inom sport
EU-kommissionären Tibor Navracsics berättade om de tre fokusområden som kommer att priorteras inom sportpolitiken. Den första är att främja gräsrotsdimensionen där sport skall betraktas som något livsglädjande och hälsosamt, men framförallt bidrar idrott till att förena samhällen.  Idrott knyter an människor från olika åldrar, nationaliteter och social bakgrund, därför är sporten något som vi bör värna om. För det andra anser Navracsics att sportsliga hot, såsom rasism, uppgjorda matcher, korruption och våld, är något som stör sportverksamhetens integritet. Slutligen vill Navracsics visa på hur sportverksamhet kan bidra till tillväxt, innovation och arbetsmöjligheter. Sport har en potential att bidra till Europas ekonomiska tillväxt, därför är det viktigt att säkra sportverksamhetens roll som ett instrument till utveckling och ekonomiska tillväxten i EU.

Läs mer om European Sport Forum 2014

Läs mer om Tibor Navracsics tal i EU-kommissionens pressmeddelande

Ta del av sportforumets program

/Erica Rönnqvist

03 Dec 2014 Näringspolitik

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information