Stora framsteg för digitaliseringen av Europa

EU-kommissionen presenterade den 28 maj att EU har eller beräknar nå 95 av sina 101 mål för den Digitala Agendan till 2015. Européer och europeiska företag är alltmer uppkopplade och handlar mer digitalt. Färdigheter i informations- och kommunikationsteknik har även ökat. Ett problemområde som kvarstår är tillgången till höghastighetsbredband, särskilt i landsbygdsområden samt att den digitala kunskapsklyftan kvarstår.

Av de 101 mål som EU-kommissionen satt upp för den Digitala Agendan har 72 nåtts, ytterligare 23 ser ut att nås innan 2015, medan sex av målen försenats eller riskerar att försenas. Några av målen som uppfyllts eller beräknas nås är:

- ökad andel personer som använder internet minst en gång i veckan,
- andelen personer som inte använder internet minskar,
- fler handlar på internet,
- alla Européer har tillgång till bredband,
- andelen som har tillgång till snabbt bredband ökar.

De viktigaste återstående utmaningarna

De utmaningar som kvarstår är att de små och medelstora företagens försäljning på nätet. Inget land inom EU är i närheten av att nå målet på 33 procent senast 2015. Ytterligare ett mål som inte tros uppfyllas är hushållen på landsbygdens tillgång till höghastighetsbredband. EU-kommissionen ser även en stagnering vid 42 procents användande av E-förvaltningstjänster har skett vilket gör att målet på 50 procent till 2015 inte kommer uppnås.

Enligt EU-kommissionen saknar 47 procent av den europeiska befolkningen tillräckliga digitala kunskaper som behövs på dagens arbetsmarknad. Samtigit har jobb inom informations- och kommunikationsteknikssektorn vuxit med över två miljoner arbetstillfällen sedan 2009.

Vad händer i Västerbotten och Norrbottens län?

Som en del i den nationella digitala agendan har Norrbottens och Västerbottens län sedan 2012 arbetat med att ta fram regionala digitala agendor.

I januari 2014 antogs Norrbottens regionala digitala agenda av det regionala partnerskapet i Norrbotten. Läs mer om den regionala digitala agendan.

Digital agenda för Västerbotten är för tillfället ute på remiss till och med den 18:e augusti. Läs mer om den digitala agendan för Västerbotten.

Mer information

Läs mer om hur det går med den Digitala Agendan

/Jessica Wikström

03 Jun 2014 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information