Svenska parlamentariker tycker till om EU:s skogsstrategi

Under onsdagens sammanträde den 5 november 2014 i EU-parlamentets jordbruksutskott hölls en offentlig debatt om den EU-gemensamma skogsstrategin som EU-kommissionen har presenterat. På plats fanns tre av de totalt fyra svenska EU-parlamentarikerna, med mandat i utskottet. Peter Eriksson från EU-parlamentets gröna partigrupp berättade om sin hembygd i Norrbotten och påpekade att det finns stora skillnader mellan skogarna i norra Europa jämfört med skog i de södra delarna.

Fredrik Federley och Marit Paulsen, båda från den liberala partigruppen ALDE, påpekade skillnaderna mellan nord och syd och menade att det därför finns en skepsis mot att ha en gemensam skogspolitik. Några av de inbjudna talarna på mötet argumenterade för att strategin ska bygga på en gemensam samordning, exempelvis för att underlätta för innovationer och teknikutveckling i skogssektorns hela värdekedja.

Flera av talarna påpekade skogsråvarans stora outnyttjade potential och dess viktiga roll i omställningen till en grön biobaserad ekonomi. Råvaran kan ersätta fossil råvara och kan användas för att tillverka allt från hållbara kemikalier och textilier, till biobränslen och miljösmarta byggmaterial. Marit Paulsen avrundade mötet med ”att en välskött skog är det enda materialet mänskligheten har tillgång till som är miljö plus”. Det är viktigt att utveckla nya hållbara material och skogsråvaran bidrar både till att binda koldioxid, såväl som främja biologisk mångfald.

Läs Europaforum Norra Sverige, som samlar Sveriges fyra nordligaste länen, yttrande om EU:s skogstrategi här.

Ta del av mötesprogrammet här

För mer information kontakta Mona Mansour, North Sweden.

/Erica Rönnqvist

07 Nov 2014 Näringspolitik

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information