Sverige i framkant vad gäller nya tjänster inom e-hälsa

E-hälsa utgör en del av EU:s digitala agenda för informations- och kommunikationsteknik, och är ett instrument för ett internetbaserat och mer effektivt vårdsystem. Enligt en rapport som gjorts på uppdrag av EU-kommissionen, är Sverige ett av de mest framstående länder i EU vad gäller anpassningen till e-hälsa inom allmänvården.

Att övergå från traditionell administration av sjukvård till e-hälsa anses vara en metod för att avlägsna tidskrävande och kostsamt arbete, något som är viktigt i EU med tanke på den åldrande befolkningen och det höga trycket på sjukhus och vårdcentraler. E-hälsa ger patienten möjlighet att bland annat följa upp läkarbesök eller få recept utskrivna elektroniskt, något som i synnerhet skulle gynna patienter i glesbebodda områden som inte har tillgång till närliggande vårdcentraler.

Enligt färska siffror vad gäller införandet av tjänster relaterade till e-hälsa inom allmänvården, är Sverige ett av toppländerna inom EU tillsammans med Danmark, Estland och Finland. Sverige är särskilt framstående vad gäller elektroniska utskrifter av receptbelagda läkemedel. Norrbotten och Västerbotten driver redan flera e-hälsoprojekt för att patienter i regionerna ska få bättre tillgång till elektroniska vårdtjänster.

Mer information
Läs mer om resultatet av undersökningen i EU-kommissionens rapport  European Hosipital Survey: Benchmarking Deployment of e-health Services.

Läs EU-kommissionens pressmeddelande

Den 4-6 februari 2014 stod Kiruna värd för Artic-Light e-He@lt Conference, där framtidens E-hälsovård diskuterades. Läs vår nyhet om konferensen.

/Åsa Fors

 

25 Mar 2014 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information