Utlysning inom EU:s COSME-program

Med anledning av etableringen av det nya Enterprise Europe Network 2015-2020, inom ramen för det nya COSME-programmet för stöd till små och medelstora företag, finns möjlighet  för regionala aktörer som verkar för småföretagarstöd att samla sig inom konsortier. Konsortierna kan tillsammans ansöka om projektpengar för att under programperioden utgöra en del av Enterprise Europe-nätverket genom att erbjuda olika former av exempelvis rådgivning till ny- och småföretagande.

Aktörer som kan tänkas relevanta i sammanhanget är exempelvis handelskammare, småföretagarcentrum, teknikparker, konsulter, branschorganisationer med flera.

COSME (Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises) är ett EU-program som syftar till att främja små och medelstora företag genom att exempelvis erbjuda stöd till entreprenörer, underlätta för företag att etablera sig på marknaden med mera. En del av COSME-programmet består av att utveckla det stöd som små och medelstora företag kan få genom samverkan mellan regionala aktörer som tillhandahåller sådana insatser för att erbjuda ett samlat stöd inom information, rådgivning, support samt teknik- och kunskapsöverföring.

Enterprise Europe Network är ett nätverk som ska verka i linje med målen för COSME-programmet. Genom att tillhandahålla tjänster med fokus på tillväxt och innovation, skall nätverket i första hand hjälpa europeiska företag att upptäcka det handlingsutrymme som finns på den inre marknaden och utanför unionens gränser. Nätverket kan samtidigt fungera som ett hjälpmedel för små och medelstora företag att stäva mot mål inom exempelvis forskningsprogrammet Horisont 2020.

För att söka stöd inom det aktuella programmet, vill EU-kommissionen att konsortier som är intresserade inkommer med en elektronisk ansökan senast den 15 maj 2014.

Mer information finns här

Mer om hur ni lämnar en ansökan

Ansvarig myndighet i Sverige är Tillväxtverket, läs mer här

För mer information kontakta  Mona Mansour på North Sweden.

/Åsa Fors

 

11 Feb 2014 Näringspolitik

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information