Visa upp ert kreativa kulturprojekt!

"Get Creative - Go Baltic!" är rubriken på det seminarium som North Sweden är med och anordnar den 3 april på Goetheinstitutet i Bryssel. Medverkar gör bland annat Umeå2014. Det anordnas också ett projektcafé för intresserade projekt att berätta, lära och diskutera med andra samt möta EU-kommissionen om de nya projektstöd som erbjuds för den nya programperioden. Ta chansen att vara med och visa upp er!

Seminarium om kulturdriven tillväxt på Goetheinstitutet i Bryssel den 3/4

Den 3 april anordnar North Sweden genom nätverket informal Baltic Sea Group (iBSG) i samarbete med Nordiska Ministerrådet och EU-kommissionen ett seminarium på temat "Get Creative - Go Baltic" på Goetheinstitutet i Bryssel. Kulturdriven tillväxt och kreativa näringar som motorer för regional utveckling i Östersjöområdet står i fokus. Teman som ligger kulturhuvudstaden Umeå2014 väldigt nära och givetvis kommer Umeå2014 att finnas med i programmet, som avslutas med iBSG:s årliga sommarmottagning som i år istället blir en vårmottagning. Se länk nedan till den inbjudan till seminariet som gått ut. Program kommer inom kort.

Passa på att visa upp och berätta om projekt på Projekt-caféet (anmäl senast 11/2)

I anslutning till seminariet ordnas också ett projektcafé på Goetheinstitutet. Avsikten är att skapa en mötesplats för olika projekt från Östersjöområdet för att kunna visa upp och berätta om det man arbetar med och vad man uppnått så här långt med möjligheter för seminariedeltagarna att lära sig mer om det som pågår och planeras. Det kommer att ges möjligheter att göra kortare presentationer om sitt projekt och att få veta mer om EU:s nya Kreativa Europa-program och andra program som stödjer kultur och kreativa näringar i Europa och runt Östersjön samt att prata med företrädare från EU-kommissionen om dessa och vilka möjligheter att söka sådan finansiering som kommer att finnas för den nya programperioden 2014-2020.

Har ni ett eget projekt eller vet något projekt i Norr- och Västerbotten som skulle passa in och vara intressant och möjligt att vara med i Bryssel den 3 april, ta chansen att visa upp det och därmed oss i våra regioner för andra. Anmäl intresse till oss på North Sweden senast den 11 februari. Det vore väldigt roligt att få med fler ned på detta.

"Get Creative - Go Baltic!"

Regionkommittén, EU:s församling för företrädare från EU:s alla regioner, har möte i Bryssel samma dagar och ledamöter därifrån har därför också möjlighet att ta del av seminariet och projektcaféet. Förhoppningen är att utifrån intresserade aktörer som kan vara med på detta skapa möjligheter för utbyte av erfarenheter och att hitta nya partners för fortsatta eller helt nya projekt inom området och överlag visa upp aktiva aktörer i regionerna runt Östersjön och den potential som finns till mer samverkan för gemensam utvecklingskraft i Norra Europa inom ramen för EU:s Östersjöstrategi, som en föregångare för många andra delar av EU, som är på väg att etablera liknande strategier. Det är överlag mycket fokus på kultur och de kreativa näringarnas möjligheter i dagens EU.

/MJ

Läs mer om inbjudan

Kontaktperson: Mikael Janson, mikael.janson@northsweden.eu, +46 705235701

29 Jan 2014 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information