8,2 miljoner euro till svenska mjölkbönder

Den 15 september beslutade EU-kommissionen hur stödpaketet till EU:s lantbrukare ska fördelas. Lantbrukarnas Riksförbund är positiva till fördelningen men poängterar vikten av att utbetalningarna till de svenska mjölkbönderna går snabbt.

Det omfattande åtgärdspaket för jordbruk och mjölkbönder som EU-kommissionen nyligen presenterade har nu fördelats. Sverige tilldelas 8,2 miljoner euro av de totalt 420 miljoner euro som delas ut till mjölkbönder runt om i Europa.

I ett pressmeddelande menar Helena Johansson, Lantbrukarnas Riksförbunds förbundsordförande, att regeringen har en viktig roll i fördelningen av det stöd Sverige fått ta del av.

- Det är bra att EU-kommissionen kommit fram till hur stödet till krisdrabbade bönder ska fördelas mellan olika länder och att pengarna är tillgängliga i oktober. Nu är det viktigt att regeringen och svenska myndigheter snabbt förbereder en utbetalning till landets mjölkbönder, säger LRFs förbundsordförande Helena Jonsson.

Vidare menar Helena Jonsson att stödet är ett gott tecken på att EU bryr sig om mjölkbönderna i Europa, men att krisen i mjölkbranschen kommer att fortsätta.

- EUs stödpaket kommer inte att avhjälpa mjölkkrisen men paketet utgör en viktig politisk signal om att EU värnar sin mjölkproduktion.

Sven-Erik Bucht, Sveriges Landsbygdsminister, är dock kritisk till fördelningen av stödpaketet och menar att en för liten del av stödpaketet går till mjölkbönder och att EU-kommissionen inte borde ha tagit lika stor hänsyn till faktorer som torka och situationen på grismarknaden.

- I Sverige har vi gjort vår hemläxa, vi har hanterat krisen i grisbranschen. Att de som inte hanterat den ska få belöning för att de inte gjort det tycker jag är fel, sa Erik-Bucht till Lantbrukets Affärstidning.

/Oskar Ivarsson

21 Sep 2015 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information