Ett år med Junckerkommissionen

EU-kommissionen, som leds av Jean-Claude Juncker, fyllde den 1 november 1 år. I början av mandatperioden förklarade EU-kommissionens nya ordförande att arbetet skulle fokuseras på tio punkter, bland annat en omfattande investeringsplan och Energiunionen, vilket skulle bli en nystart för Europa.

Under den nya EU-kommissionens första år har fokus för arbetet legat på de tio punkter som ordförande Jean-Claude Juncker presenterade i början av sin mandatperiod. Punkterna innehåller bland annat en policy för klimatförändringar och en Energiunion, en digital inre marknad, förhandlingarna om det transatlantiska handelsavtalet (TTIP) samt en omfattande plan för investeringar.

Investeringsplanen för ökad tillväxt och jobb, vilken omfattar 315 miljarder euro, är nu i drift. De första projekten inom investeringsplanen har påbörjats och fler kommer att följa.

EU-kommissionen har även fortsatt arbetet med att koordinera EU när det kommer till flyktingar och migration. Sedan maj 2015 har två genomförandepaket antagits, bägge gällande inom den europeiska agendan för migration. De inkluderar flytten av 160 000 flyktingar och mobiliseringen av nästan 10 miljarder euro 2015 och 2016 från EU:s budget för att ta itu med flyktingsituationen. Vidare har EU fördubblat sina ansträngningar att motverka människosmuggling samt tredubblat sin närvaro i medelhavet.

Läs mer om EU-kommissionens arbetsprogram för 2016 här

Läs mer om Junckers första år som ordförande här

/Oskar Ivarsson

18 Nov 2015 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information