EU-stöd till NBB och Malmbanan

Norrbotniabanan och Malmbanan tilldelas EU-medel från CEF-transport, enligt EU-kommissionens finansieringsförslag som offentliggjordes 29 juni. Förslaget antas formellt av medlemsstaterna den 10 juli.

North Sweden på plats på Almedalen hela veckan, fick tidigt på morgonen den 29 juni besked från EU-kommissionen om dess förslag och rekommendationer, och var först med att släppa nyheten under det pågående järnvägsseminariet "På nya järnvägsspår mot framtiden"


150701 mona norrbotniabanan
Per Olof Lingwall (Trafikverket), Elisabeth Sinclair (Norrbotniabanan), Mona Mansour (North Swedens European Office) och Mårten Edberg (Region Västerbotten) 

EU-kommissionens förslag omfattar båda ansökningar vilka berör Norrbotten och Västerbotten:

  • Norrbotniabanans ansökan för projekteringar, studier och järnvägsplaner för fas 1: Umeå-Skellefteå tilldelas 10,5 miljoner EUR.
  • Malmbanans ansökan för studier för dubbelspår tilldelas 5,5 miljoner EUR. Ansökan omfattar utredningar och järnvägsplaner för sträckorna Peuravaara – Krokvik- Rautas – Rensjön – Bergfors, samt Kopparåsen-Vassijaure. 


Totalt föreslås 13,1 miljarder EUR att tilldelas 276 transportprojekt under CEF-transport. Investeringarna kommer att frigöra ytterligare annan offentlig och privat finansiering på 28,8 miljarder EUR. 
EU-kommissionens finansieringsförslag antas formellt av CEF-kommittéen som består av representanter från ansvariga departement och trafikverk i alla EU:s 28 medlemsstater samt EU-kommissionen den 10 juli 2015 i Bryssel. 

Läs mer:

European Commission Press release - Commission puts forward record €13.1 billion investment in transport infrastructure to boost jobs and growth

Övre Norrland en aktiv partner i TEN-T

På nya järnvägsspår mot framtiden

/Mona Mansour

01 Jul 2015 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information