Övre Norrlands nya ledamöter i Regionkommittén

De 350 ledamöterna av Regionkommittén för de kommande fem åren har nu formellt tillsats, sedan rådet under förra veckan godkände nomineringarna. Sverige har 12 ledamöter och lika många suppleanter i kommittén, och både Norrbotten och Västerbotten är representerat.

Regionkommittén har en rådgivande roll, som består av att till EU:s lagstiftande organ lämna ståndpunkter i aktuella politiska frågor. Ledamöterna måste vara folkvalda politiker från regional eller lokal nivå. De nomineras av respektive medlemsregering och godkänns sedan genom kvalificerad majoritet i rådet. Syftet med kommittén är att tydliggöra det lokala och regionala perspektivet i hela EU:s politiska process.

Ledamöterna i kommittén tillsätts på ett femårigt mandat och kan omväljas, däremot måste delegater vars politiska mandat i hemregionen löper ut under tiden i Regionkommittén, bytas ut mot någon med ett aktivt mandat.

Vad gäller den svenska delegationen så är det Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som föreslår namnen till regeringen, och vid tillsättandet eftersträvas en jämn fördelning mellan kön, mellan kommun- och landstingspolitiker samt mellan de politiska blocken.

Inför de kommande fem åren har följande personer valts in från Norr- och Västerbotten:

Ewa-May Karlsson - utskottet för miljö, klimatförändringar och energi (ledamot), ledamot i kommunfullmäktige, Vindeln

Agneta Lipkin - utskottet för territoriell sammanhållningspolitik (ersättare), ledamot i landstingsfullmäktige, Norrbotten

Marie-Louise Rönnmark - utskottet för territoriell sammanhållningspolitik (ersättare), ledamot i kommunfullmäktige, Umeå

Åsa Ågren Wikström - utskottet för ekonomisk politik och socialpolitik (ersättare), ledamot i kommunfullmäktige, Umeå

Regionkommitténs första sammanträde i plenum för denna mandatperiod kommer att ske i Bryssel den 12:e februari 2015, då man också kommer att utse en ny ordförande och förste vice ordförande.

Läs mer om den nya mandatperioden på Regionkommitténs hemsida.

Sök bland våra tidigare nyheter om Regionkommittén.

Läs mer om hela den svenska delegationen på SKL:s hemsida.

/Kalle Eriksson

02 Feb 2015 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information