EU-parlamentarikerna tycker till: Bästa och Sämsta besluten i EU

De 20 svenska EU-parlamentarikerna har fått dela med sig av vilka beslut de tycker varit bäst respektive sämst under den nuvarande mandatperioden 2014-2019 i Europaparlamentet.

161128
Fr.V: Cecilia Wikström (L), Malin Björk (V), Anna Hedh (S)

I Europaparlamentet sitter 20 svenska parlamentariker; Feministiskt Initiativ (1 parlamentariker), Vänsterpartiet (1), Socialdemokraterna (5), Miljöpartiet (4), Liberalerna (2), Centerpartiet (1), Moderaterna (3), Kristdemokraterna (1) och Sverigedemokraterna (2). Parlamentarikerna har fått svara på vilka beslut under den nuvarande mandatperioden som varit de bästa respektive de sämsta i Europaparlamentet.

De minst populära besluten; hanterandet av migrationssituationen och Brexit
Parlamentarikerna var inte överens om vilket det sämsta beslutet varit men flest ledamöter nämnde flykting- och migrationssituationen som ett av de sämsta besluten. Det handlar framförallt om icke-beslut och att EU inte lyckats komma överens för att agera tillräckligt skarpt eller om kritik till migrationsöverenskommelsen med Turkiet där parlamentet inte fick uttala sig i frågan.

Några av parlamentarikerna nämner att ministerrådet fattat dåliga beslut samt att deras beslut har kommit att vattna ur parlamentets mer progressiva texter på olika områden.

En annan fråga som flera parlamentariker nämner som sämsta beslut är Brexit och där handlar det framförallt om dålig hantering av situationen som lett till att Brexit blir verklighet men även hanteringen nu när Brexit ska iscensättas.

Enskilda parlamentariker som till exempel Max Andersson (MP) lyfter att sämsta beslutet varit att Europaparlamentet drivit på för att Jean-Claude Juncker skulle bli ordförande för EU-kommissionen. ”Vi var kritiska till honom från början och ju längre tiden går har det visat sig att han inte är sin uppgift vuxen. Han klarar inte av att hantera EU:s kriser”, säger Max Andersson.

De mest populära besluten; Klimatavtalet från Paris samt CETA och TTIP
Vilket det bästa beslutet varit var ledamöterna mer överens om där många menade att det bästa beslutet var klimatavtalet från Paris. EU-parlamentet godkände avtalet i oktober med en klar majoritet.

Några ledamöter lyfte även fram fortsatta förhandlingar gällande handelsavtalen CETA och TTIP samt avskaffandet av roamingavgifterna inom EU som de bästa besluten.

I övrigt nämns till exempel beslut för stärkta mänskliga rättigheter på olika sätt, resolution om antiziganism, aborträttigheter i Polen, resolution om människohandel, erkännande av folkmordet i Irak och Syrien, markeringar mot Rysslands aggression i Ukraina, spårning av konfliktmineraler, vapenexportkontroll och mycket annat.

Läs mer om parlamentarikernas svar, vad de arbetar med för frågor i Europaparlamentet, vilka vallöften de hunnit genomföra, vilka frågor de kommer fokusera på fram till nästa EU-val år 2019 här.

Läs mer om North Swedens tidigare inlägg om EU:s godkännande av Parisavtalet här.

Läs mer om North Swedens tidigare inlägg om Brexit här.

/Anna Lundgren

28 Nov 2016 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information