Ny fond för infrastruktur inom bredband i glesbygdsområden

EU-kommissionen planerar i samarbete med Europeiska Investeringsbanken (EIB) en fond med minst 500 miljoner euro för infrastrukturprojekt i småskaliga former inom bredband. Denna fond ska bland annat göra det lättare att skapa bredbandsnät i glesbygdsområden.

Bredbandsfonden för ett sammanlänkat Europa (the Connecting Europe Broadband Fund), som är en del av Europeiska fonden för strategiska investeringar (EFSI), ska komma att vara en investeringsplattform bestående av både privata och offentliga bidrag. Detta är en åtgärd i linje med Investeringsplanen för Europa och EU-kommissionens strategi för ett europeiskt gigabit-samhälle, som syftar till att alla medborgare i EU ska ha tillgång till bästa möjliga internetuppkoppling och på så sätt ta del av den digitala inre marknaden.

Fonden syftar främst till finansiering av småskaliga högriskprojekt i Europa som för tillfället har svårt att finna finansieringsmöjligheter. Denna ska bidra med investeringar mellan 1 – 30 miljoner euro per projekt, med en total projektkostnad på max 150 miljoner euro. Detta har till syfte att investera i 7 – 12 bredbandsprojekt per år mellan tidsperioden 2017 – 2021. Under denna tidsperiod bör projekt ha finansierats i 20 länder.

Av de 500 miljoner euro som förväntas samlas in ska 100 miljoner euro av dessa erhållas från EU-kommissionens Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF). Tre banker inom The National Promotional Banks and Institutions (NPBI) har redan föreslagits som ankarinvesterare för fonden; KfW Bankengruppe från Tyskland, Cassa Depositi e Prestiti från Italien och Caisse des Dépôts et Consignations från Frankrike.

Ett mål med Bredbandsfonden är att bidra till arbetet mot ett europeiskt gigabit-samhälle där alla europeiska hushåll ska ha tillgång till 30 Megabits/sek vid år 2020.

Fonden förväntas öppna för ansökningar under mitten av 2017.

 

Läs mer om bredbandsfonden här

14 Dec 2016 Näringspolitik

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information